Hattfjelldal-vekst_Logo

Hattfjelldal Vekst skal hjelpe lokale næringsaktører og gründere til økt vekst.

Dette gjør vi ved å:

• Etablere vekstkraftige bedrifter gjennom nettverksbygging

• Videreutvikle lokale og regionale bedrifter

• Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen

Nyheter

Eksempel 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when…

Les mer »

Eksempel 2

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making…

Les mer »

Eksempel 1

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The…

Les mer »

Naturgitte forutsetninger er våre fremste ressurser i dag, og bør legges til grunn for ny verdiskaping

Hattfjelldal kan utvikle et tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland

Et bindeledd mellom hattfjelldalingene og prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå.

Rådgivning
For nye og eksisterende bedrifter

Hattfjelldal Vekst er førstelinjetjenesten for Hattfjelldal kommune for utvikling av næringslivet lokalt. Idéer med vekstpotensial skal kunne videreutvikles med bistand fra oss. Eksisterende bedrifter kan også henvende seg til oss for å få impulser til revitalisering og videreutvikling. Hattfjelldal Vekst skal bidra til en etablering som kan sette Hattfjelldals bedrifter på kartet både regionalt og nasjonalt.

Tjenester

Liste over hva vi kan bidra med:

 • Forretningsutvikling
 • Strategiutvikling
 • Nettverksbygging
 • Prosjektutvikling, -ledelse og -styring
 • Styrekompetanse
 • Utleie av daglig leder
 • Fasiliteter og infrastruktur

Priser for tjenester fra Hattfjelldal Vekst

Både nye gründere og etablerte bedrifter kan få bistand fra Hattfjelldal Vekst.
Prisene under settes etter hvor bedriften er i sitt livsløp.

Ny bedrift

Gründere/Etablerere får fra 20-50 timer gratis bistand i initieringsfasen av bedriften.

Revitalisering og videreutvikling av bedrifter

Bistand for etablerte bedrifter koster kr. 500,-/timen. Eventuelt kan bistand konverteres til at Hattfjelldal Vekst får en eierandel i bedriften.

Gründersatsing

Næringsfond

Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, herunder bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler.

Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift. Søker må ha sin virksomhet i Hattfjelldal kommune, og være registrert i Brønnøysundregistrene. Søker må ha søkt om grunnfinansiering av tiltaket i ekstern finansieringsinstitusjon (annen bank eller lignende), før det søkes om kommunal støtte.

All bruk av fondet skal skje etter delegert myndighet fra kommunestyret. For utfyllende informasjon om Næringsfondet og hvordan du søker – se nettsiden hattfjelldal-kommune/næringsfond.

Lokale bygdeutviklings-/bolystmidler

For å snu en negativ trend med fraflytting, avsettes kr 200.000,- pr år i 4 år
til bygdeutvikling i grendene i Hattfjelldal.

Det nå mulig for grendelag, bygdelag og sentrumslag og søke om tilskudd til bygdeutvikling for å skape bolyst.Retningslinjene for bruk av lokale bygdeutviklings-/bolystmidler ble vedtatt av kommunestyret 12.06.2019.

For mer informasjon om formål, retninslinjer og søkeprosess se nettsiden velghattfjelldal.no

Om oss

Historien bak Hattfjelldal Vekst

Hattfjelldal kommune er tradisjonelt en kommune hvor flere av innbyggerne veksler mellom deltidsstillinger innen serviceyrker og tradisjonelle primærnæringer, i tillegg til jobber innen industriell virksomhet. Ungdommen vår trenger lokale arbeidsplasser. 

Familier trenger en stabil inntekt hvor man i større grad slipper å pendle mellom to-tre ulike arbeidsplasser for å greie forpliktelsene sine. Vi har mange gründerspirer i kommunen med ideer til hvordan våre næringer bør administreres, samt hvordan ny teknologi ville kunne drevet opp verdiskapingen hos oss.

Hattfjelldal Vekst er revitalisert som kommunens førstelinjetjeneste innen næringsutvikling. Det vil si at Hattfjelldal Vekst jobber for å hjelpe våre egne folk med å bidra til økt verdiskaping og flere stabile arbeidsplasser.

Har du en idé? Kommunen ønsker å stimulere til at ideen din kan bli virkelighet! Lokale idéer er viktige! 

Du kan bidra til at fellesskapet i Hattfjelldal kommune opplever økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.

 

Vårt fokus

Eierskap
Hattfjelldal kommune ønsker et bredt eierskap av Hattfjelldal Vekst, fordelt mellom privat og offentlige/kommunale aktører. 

Følgelig skal Hattfjelldal Vekst bidra til at private interessenter kan se mulighetene her hos oss, og bidra til økt stimulering av arbeidslivet samt økonomisk vekst.


Det er generelt en prioritert oppgave å få inn flere eiere i Hattfjelldal Vekst, for å få en bredere forankring.

Fokusområder
Hattfjelldal Vekst skal følgelig ha fokus på disse områdene:

 • Kommunens naturgitte forutsetninger er våre fremste ressurser i dag, og bør legges til grunn for ny verdiskaping separat fra de tradisjonelle serviceyrkene og lokale industrielle aktører.
 
 • Hattfjelldal kan utvikle et tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland.
 
 • Hattfjelldal Vekst skal være et bindeledd mellom hattfjelldalingene og prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå.

Vårt fokus

Eierskap
Hattfjelldal kommune ønsker et bredt eierskap av Hattfjelldal Vekst, fordelt mellom privat og offentlige/kommunale aktører. 

Følgelig skal Hattfjelldal Vekst bidra til at private interessenter kan se mulighetene her hos oss, og bidra til økt stimulering av arbeidslivet samt økonomisk vekst.


Det er generelt en prioritert oppgave å få inn flere eiere i Hattfjelldal Vekst, for å få en bredere forankring.

Fokusområder
Hattfjelldal Vekst skal følgelig ha fokus på disse områdene:

 • Kommunens naturgitte forutsetninger er våre fremste ressurser i dag, og bør legges til grunn for ny verdiskaping separat fra de tradisjonelle serviceyrkene og lokale industrielle aktører.
 
 • Hattfjelldal kan utvikle et tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland.
 
 • Hattfjelldal Vekst skal være et bindeledd mellom hattfjelldalingene og prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå.
Kontakt

Adresse

Fjellfolkets Hus

Hattfjelldalsvollen 1, 8690 Hattfjelldal

Øyvind Nes

Daglig leder

Telefon: 992 69 982

Epost: oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no

Hattfjelldal Vekst AS © 2021

Org nr 985 878 129

Øyvind Nes
Telefon: 992 69 982
Epost: oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no