Ledig stilling –  Næringsutvikler
Hattfjelldal Vekst AS

Helgeland er en region med en rekke spennende utviklingsprosjekter og store etableringer som er på vei. Hele regionen forbereder seg på vekst og utvikling.
Hattfjelldal Vekst som er Hattfjelldal kommunes næringsselskap søker nå etter næringsutvikler som kan være med å posisjonere kommunen for fremtiden og bidra til utvikling.

Stillingen vil fylle rollen til daglig leder som skal ut i permisjon i 2022.
Næringsutvikleren vil jobbe tett sammen med andre utviklingsaktører og prosjekter i kommunen og regionen. Vi søker en person som være en drivkraft for næringsutvikling og samarbeid i regionen.
Den rette personen har et stort nettverk – en uredd og offensiv tilnærming til oppgaven og gode relasjonelle ferdigheter.

Ansvar
·      Være en sterk merkevareambassadør for Hattfjelldals økosystem for næringsutvikling
·      Organisatorisk og økonomisk ansvar for den daglige driften

Krav for å oppfylle stillingen
·      Kjennskap til innovative klynger/aktører og gründernettverkene i Norge
·      Relevant høyere utdanning
·      Relevant erfaring fra utviklingsarbeid
·      God forretningsforståelse og erfaring fra privat næringsliv

Personlige ferdigheter
·      Komfortabel med å jobbe med flere interessenter med ulike krav
·      Gode kommunikasjon og nettverksevner
·      Initiativrik og åpen for nye ideer

Om stillingen
Selskapet har en etablert strategi som ligger til grunn for prioriteringene som gjøres.
Strategien bygger også på kommunens overordnede strategier. I stillingen vil man også jobbe opp mot Nordland fylkeskommune og deres næringsstrategier, samt bli involvert i forskningsprosjekt på utviklingsarbeid.

Vi kan love en hektisk og spennende hverdag hvor ingen dager er like!
Ettårig engasjement med muligheter for forlengelse – Lønn etter avtale
Søknadsfrist: Snarest, og senest innen 5. november.

Interessert?
Send inn din søknad og CV til oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no

Har du konkrete spørsmål, som ikke besvares i annonsen kan du kontakte:
Øyvind Nes daglig leder, mob. 99269982, oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no
eller
Asgeir Almås styreleder, mob. 97660466, asgeir.almaas@icloud.com

Om Hattfjelldal Vekst AS
Hattfjeldal Vekst AS er Hattfjelldal kommunes næringsutviklingsselskap. Selskapets drift finansieres i hovedsak av driftstilskudd fra kommunen. Det samarbeides tett med kommunen, nabokommuner og øvrige aktører i regionen, og fremover vektlegges næringsutviklingsarbeidet. Stillingen er nært knyttet til Vefsna Regionalparks utviklingsarbeid, samt kommunens bolystprosjekt og andre pågående prosjekter.
Hovedoppgaven er å bidra til etablering av nye virksomheter og bidra til utvikling i eksisterende virksomheter.